Thông tin tác giả

Minh Soái

Tác giả Nuocsachviet

TỔNG QUAN

Xin chào, tôi là Minh Soái.

  • Tên thật: Nguyễn Minh Soái
  • Năm sinh: 1997
  • Quê quán: Hà Nội
  • Học vấn: Tốt nghiệp ngành quản trị Kinh Doanh, Học viện Bưu Chính Viễn Thông
    • SEO
    • Tác giả Nuocsachviet